ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Είδη εταιρειών
Το κύριο είδος επιχείρησης που ενδιαφέρει τους ξένους επενδυτές είναι το Internation Business company της οποίας οι μετοχές ανήκουν σε αλλοδαπούς που δεν εμπορεύονται στην Κύπρο

Όνομα εταιρείας
Όνομα εταιρείας Δύο ή τρία εναλλακτικά ονόματα προτείνονται συνήθως για εγγραφή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρήσετε μία εταιρεία με ένα όνομα παρόμοιο με μια υπάρχουσα εταιρεία σε άλλη χώρα, τότε η επιστολή της συγκατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται για την υποβολή προς τον Έφορο , η οποία θα πρέπει επίσης να εξηγήσει την έννοια του ονόματος, αν υπάρχει.

Δραστηριότητες της εταιρείας
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας που θα παρέχονται.

Μέτοχοι και μετοχικό κεφάλαιο
Η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα μέτοχο.

Διευθυντές
Η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή. Για τον διορισμό του διευθυντή οι ακόλουθες πληροφορίες είναι απαραίτητες:
α. Πλήρες όνομα
β. Εθνικότητα
γ. Διεύθυνση κατοικίας
δ. Επάγγελμα

Γραμματέας
Η εταιρεία από το νόμο πρέπει να έχουν ένα γραμματέα.

Έδρα
Είναι, επίσης, η απαίτηση του νόμου ότι η εταιρεία πρέπει να έχει την έδρα της στην Κύπρο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται ως επαγγελματική διεύθυνση της εταιρείας.

Χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εγγραφή μιας εταιρείας
Η διαμόρφωση και η καταγραφή της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των διατυπώσεων μπορεί να ολοκληρωθεί εντός επτά και είκοσι μία ημέρες.

Έγγραφα που πρέπει να παρέχονται στους ιδιοκτήτες
Με την καταχώρηση της εταιρείας παρέχουμε στους ιδιοκτήτες, με πλήρη τεκμηρίωση, έγγραφο νομιμοποιημένο και μεταφρασμένο στα Αγγλικά, απαρτιζόμενο από τα ακόλουθα:

α. Πιστοποιητικό καταχώρισης
β. Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας
γ. Κατάλογος διευθυντή (ων), γραμματέα και των μετόχων
δ. Διεύθυνση έδρας της εταιρείας
ε. Μερίδιο πιστοποιητικού (-ών

Υποχρεώσεις εταιρεία
Η εταιρεία πρέπει να υποβάλει ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στον Φόρο Εισοδήματος και ετήσια απόδοση στο αρχείο εταιρειών.

This post is also available in: Αγγλικα, Ρωσικα

READ WHAT SOME OF OUR CLIENTS ARE SAYING ABOUT US:

 • “Πραγματικά μια μεγάλη ομάδα. Με Ιδιαίτερα κίνητρα, έμπειρη
  και εστιασμενη στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

  Aaron Rose, Director, Great Wolf Design Ltd.

 • “Κατά την επιλογή των ελεγκτών μας, επικεντρωθήκαμε στη φήμη και την ποιότητα των υπηρεσιών σας. Η εταιρεία σας είναι απόλυτα συνεπής με τις απαιτήσεις αυτές.”

  Prohvatilova Olga, Διευθύνων Συμβουλος, Minosen Technologies Ltd.

 • “Υποκλίνομαι σε όλο το προσωπικό Μ. Marnerou & Co Limited για την κατανόηση, τον επαγγελματισμό , τις ικανότητες, την υπομονή και διακριτικότητα τους.”

  Fragornero Holdings Ltd. Ρωσία, Sergey Avakov.