ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τί είναι το διεθνές επιχειρηματικό κέντρο? (IBC)
Εταιρείες ή υποκαταστήματα στο εξωτερικό ή συμπράξεις εταιρειών, που πρωτοκολλήθηκαν με τον κυπριακό νόμο και μπορούν να απολαμβάνουν ειδικών προνομίων της φορολογίας, με την προϋπόθεση ότι: όλοι οι μέτοχοι ή οι αλλοδαποί εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων που ζουν στο εξωτερικό) και το σύνολο των κερδών ή των εσόδων προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Κύπρου, που αναφέρονται ως υπεράκτιες δραστηριότητες.

Οι υπεράκτιες εταιρείες στην Κύπρο απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά οφέλη συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η Κύπρος έχει το χαμηλότερο ποσοστό φόρου εταιρειών (10%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των γύρω χωρών, καθώς και ένα ευρύ δίκτυο των συνθηκών διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η Κύπρος με 35 χώρες.

Τύποι επιχειρήσεων που μπορούν να ενσωματωθούν:
Υπαρχουν τρεις τυποι επιχειρησεων πουμπορουν να εγγραφουν στην Κυπρο:

 • εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
 • διεθνές υποκατάστημα ξένης οργάνωσης
 • γενική ή περιορισμένης ευθύνης ομόρυθμη εταιρεία

 
Οι περισσότερες διεθνείς εμπορικές εταιρείες είναι ανώνυμες εταιρείες και μόνο ένα μικρό τμήμα τους ή υποκαταστήματα είναι ομόρυθμες εταιρείες γιατί στην ουσία το νομικό τους καθεστώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι οι ίδιες με εκείνες των μετοχικών εταιρειών.

Νομικές πληροφορίες
Κάθε εταιρεία απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο να διατηρεί τα αρχεία που είναι αναγκαία για να αποκαλύψει, με εύλογη ακρίβεια, ανά πάσα στιγμή, τη χρηματοοικονομική θέση της, να δείξει και να εξηγήσει τις πράξεις της για να διευκολυνθούν οι διευθυντές στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων με βαση τον περί Εταιρειών Νόμο.

Ο υποχρεωτικός έλεγχος απαιτείται επίσης για όλες τις εταιρείες. Για το λόγο αυτό μια εταιρεία ελεγκτών της Κύπρου θα πρέπει να διοριστεί. Ο περι Εταιρειών Νόμος, απαιτεί επίσης την έκθεση του διευθυντή και τον ελεγχο των οικονομικων καταστάσεων κάθε έτους πριν από τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Η εκθεση πρέπει να υποβληθεί στον Έφορο Εταιρειών μέσα σε 42 ημέρες μετά τη γενική συνέλευση.

Κάθε εταιρεία έχει υποχρέωση από τον περί Εταιρειών Νόμο να διατηρεί τα αρχεία που είναι αναγκαία για να αποκαλύψει, με σχετική ακρίβεια, ανά πάσα στιγμή, την οικονομική της θέση ώστε να δείξει και να εξηγήσει τις συναλλαγές και να διευκολυνθούν οι διευθυντές για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για να συμμορφωθούν με τις Εταιρείες νόμο.

Ο υποχρεωτικός έλεγχος είναι επίσης απαραίτητος για όλες τις εταιρείες. Για το λόγο αυτό πρέπει να διορίζεται κυπριακή εταιρεία ελέγχου. Απαιτείται επίσης ηέκθεση του διευθυντή και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις κάθε έτους να είναι έτοιμες πριν από τη γενική συνέλευση. Η επιστροφή πρέπει να υποβληθεί με το Registrar of Companies εντός 42 ημερών από τη γενική συνέλευση.

Μια εταιρεία πρέπει να υποβάλει κάθε χρόνο στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, τους φορολογικούς υπολογισμούς, μια φορολογική δήλωση εισοδήματος και το έντυπο αυτοαξιολόγησης. Επίσης, πρέπει να υποβάλλεται προσωρινή εκτίμηση σχετικά με τα φορολογητέα κέρδη της το τρέχον έτος Όλα τα παραπάνω, πρέπει να υποβάλλονται εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις

Τι προσφέρουμε:

 • Υπηρεσίες για την καταγραφή μιας Διεθνούς Επιχειρηματικής Εταιρείας στην Κύπρο
 • Υπηρεσίες για την καταγραφή ενός Διεθνούς Trust
 • Αίτηση για όλες τις αναγκαίες άδειες από τις κυβερνητικές αρχές
 • Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών
 • Υπηρεσιες Nominee
 • Γραμματειακές Υπηρεσίες
 • Βοήθεια στην εξεύρεση κατάλληλων χώρων γραφείων και του εξοπλισμού
 • Έδρα και υπηρεσίες ταχυδρομείου
 • Ανθρώπινους πόρους των υπηρεσιών
 • Βοήθεια στην εξεύρεση κατάλληλων επιχειρηματικών εταίρων στην Κύπρο
 • Λογιστικές και διαχειριστικές υπηρεσίες
 • Φορολογικές υπηρεσίες σχεδιασμού
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες

 
Διαδικασία σύστασης εταιρείας
Σύμφωνα με τις διαδικασίες σύστασης, πριν από την ίδρυση μιας επιχείρησης, η άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είναι απαραίτητη. Από τη στιγμή που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου χορηγεί άδεια πρέπει να καταχωρείται στο ληξιαρχείο εταιρειών.

Ένα άτομο ή ένα γραφείο γραμματείας πρέπει να διοριστεί. Η έδρα πρέπει να είναι στην Κύπρο.

 

Για να προχωρήσετε σε εγγραφή εταιρείας συμπληρώστε μας την φόρμα αυτή.

This post is also available in: Αγγλικα, Ρωσικα

READ WHAT SOME OF OUR CLIENTS ARE SAYING ABOUT US:

 • “Πραγματικά μια μεγάλη ομάδα. Με Ιδιαίτερα κίνητρα, έμπειρη
  και εστιασμενη στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

  Aaron Rose, Director, Great Wolf Design Ltd.

 • “Κατά την επιλογή των ελεγκτών μας, επικεντρωθήκαμε στη φήμη και την ποιότητα των υπηρεσιών σας. Η εταιρεία σας είναι απόλυτα συνεπής με τις απαιτήσεις αυτές.”

  Prohvatilova Olga, Διευθύνων Συμβουλος, Minosen Technologies Ltd.

 • “Υποκλίνομαι σε όλο το προσωπικό Μ. Marnerou & Co Limited για την κατανόηση, τον επαγγελματισμό , τις ικανότητες, την υπομονή και διακριτικότητα τους.”

  Fragornero Holdings Ltd. Ρωσία, Sergey Avakov.