ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Λογιστική τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με την ορθή παρακολούθηση των λογαριασμών του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού σχεδίου , είναι η πεμπτουσία για την ορθή απεικόνιση της λογιστικής εικόνας κάθε εταιρείας.

H M. Marnerou & Co Ltd με την άρτια μηχανογραφική υποστήριξη που διαθέτει και με το εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχει την πιο σωστή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων. Παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της εταιρείας σας με ισοζύγια, οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές εκθέσεις. Προσφέρουμε τις πιο κάτω λογιστικές υπηρεσίες:

 • Οργάνωση Λογιστηρίων
 • Ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
 • Ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών
 • Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής
 • Τήρηση και παρακολούθηση αποθήκης
 • Τήρηση και παρακολούθηση των παγίων υπολογισμός αποσβέσεων
 • Κατάρτιση και η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Σύνταξη δηλώσεων, κατάθεση και πληρωμή των φόρων
 • Συγκεντρωτικες καταστάσεις ( πελατών – προμηθευτών )

This post is also available in: Αγγλικα, Ρωσικα

READ WHAT SOME OF OUR CLIENTS ARE SAYING ABOUT US:

 • “Πραγματικά μια μεγάλη ομάδα. Με Ιδιαίτερα κίνητρα, έμπειρη
  και εστιασμενη στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

  Aaron Rose, Director, Great Wolf Design Ltd.

 • “Κατά την επιλογή των ελεγκτών μας, επικεντρωθήκαμε στη φήμη και την ποιότητα των υπηρεσιών σας. Η εταιρεία σας είναι απόλυτα συνεπής με τις απαιτήσεις αυτές.”

  Prohvatilova Olga, Διευθύνων Συμβουλος, Minosen Technologies Ltd.

 • “Υποκλίνομαι σε όλο το προσωπικό Μ. Marnerou & Co Limited για την κατανόηση, τον επαγγελματισμό , τις ικανότητες, την υπομονή και διακριτικότητα τους.”

  Fragornero Holdings Ltd. Ρωσία, Sergey Avakov.